Aktualności

Oddaliśmy Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.

Drodzy Przyjaciele! Przeżywamy dziś I sobotę miesiąca, tak bardzo związaną z Niepokalanym Sercem Maryi. Matka Boża powiedziała w Fatimie, że Jej Niepokalane Serce jest drogą i ucieczką: drogą do Boga, drogą do tego, by Bóg był Panem naszego życia i ucieczką od tego wszystkiego, co temu przeszkadza. Jan Paweł II, nawiązując do tego orędzia podczas swojej pielgrzymki do Fatimy powiedział, że „Serce Matki jest świadome naszych cierpień bardziej niż jakiekolwiek inne serce we wszechświecie widzialnym i niewidzialnym. Tak więc wzywa nas ona nie tylko do nawrócenia, ale wzywa nas także do przyjęcia Jej macierzyńskiej pomocy”. Posłuszni temu wezwaniu naszej Niebieskiej Matki jako pallotyni posługujący w Polskim Domu Pielgrzyma w Medjugorje, dokonaliśmy dzisiaj w naszej kaplicy aktu oddania Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Poniżej umieszczamy tekst tego aktu. Zachęcamy Was do jego wykorzystania i dokonania go w swoich domach, rodzinach, wspólnotach i parafiach. Prosimy by była to nasza wspólna, odważna i świadoma modlitwa. Niech Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje, przywróci pokój Ukrainie i sprawi łaskę nawrócenia Rosji. Matko Najświętsza, do Serca Twego, mieczem boleści wskroś przeszytego, wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami. Ucieczko grzesznych módl się za nami! Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi.

AKT ODDANIA UKRAINY I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.

„Umiłowana Matko nasza, Królowo Różańca Świętego, Wspomożycielko Chrześcijan, Zbawienie rodzaju ludzkiego, Dziewico Zwycięska, pokornie upadamy przed Tobą, prosząc abyś zaniosła nasze szczere modlitwy do Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej.Przychodzimy z pełnym przekonaniem, że wybłagamy litość i ochronę dla Ukrainy w tym dramatycznym czasie wojny. Matko Miłosierdzia, prosimy o to nie ze względu na nasze zasługi, ale nieskończoną dobroć Twojego Serca i zbawczą Krew Chrystusa, Twojego Syna.Niech dotrą do Ciebie cierpienia i wołanie o pomoc tak wielu ludzi. Miej litość nad rannymi i ofiarami bombardowań, sierotami i wdowami, wszystkimi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia. Wyproś miłosierdzie dla tych, którzy oddali życie w obronie bliźnich i Ojczyzny oraz otwarte serce dla wszystkich, którzy mogą pomóc.Matko Niepokalana, uproś u Boga łaskę pokuty, a szczególnie nawrócenie Rosji i wszystkich tych, których zaślepia nienawiść lub pragnienie władzy. Oddajemy Twemu Niepokalanemu sercu całą Rosję, ufając w Twoje potężne orędownictwo i wyproszenie chwili, w której nastąpi odrzucenie wszelkiego przywiązania do zła i grzechu. Módl się Maryjo za cały naród rosyjski, przede wszystkim o te łaski, które potrafią w jednej chwili przemienić ludzkie serca i przynieść tak upragniony pokój, konieczny do harmonijnego wzrostu Królestwa Bożego.Królowo Pokoju, uproś nam łaskę prawdziwego pojednania z Bogiem i ze sobą nawzajem, abyśmy mogli być dla siebie pomocą i wsparciem.Tronie mądrości, natchnij rządzących do podejmowania mądrych decyzji i wzmacnia wysiłków, które przyczyniają się do zakończenia wojny i nastania trwałego pokoju.Królowo Apostołów, uproś dla duszpasterzy dar silnej wiary i gorliwości w wypełnianiu swego powołania, szafowaniu sakramentów, abyśmy w tym czasie wszyscy mogli być zjednoczeni przy stole eucharystycznym i gorliwej modlitwie.Uzdrowienie chorych, wzmacniaj cały personel medyczny i wolontariuszy, którzy opiekują się chorymi i rannymi, proś o ich siłę duchową i fizyczną. Uzdrawiaj chorych, wzmacniaj umierających, aby mogli cieszyć się obecnością najbliższych.Tak jak Kościół i cała ludzkość zostali poświęceni Sercu Twojego Boskiego Syna, w którym mamy nadzieję, jako w źródle niewyczerpanego zwycięstwa i zbawienia dla wszystkich, tak też oddajemy się na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, naszej Matce i Królowej, aby Twoja miłość i troska zapewniły zwycięstwo Królestwa Bożego, aby Ukraina i wszystkie narody pojednane między sobą i z Bogiem błogosławiły Cię i naśladowały. Amen!”