FUNDACJA

Fundacja „Regina Pacis”
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
NIP: 113 30 34 228
REGON: 38 90 88 170
KRS: 0000902240

tel. +48 511546441
e-mail: fundacja@medjugorie.org

Konta Bankowe Fundacji Regina Pacis

PL      84 1020 1042 0000 8002 0464 3237
EUR   86 1020 1042 0000 8902 0464 3245
USD   40 1020 1042 0000 8202 0464 3252

Cele i zasady działania Fundacji:

– prowadzenie Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje,
– zgłębianie i upowszechnianie duchowości Medjugorje,
– podejmowanie inicjatyw i działań w odpowiedzi na wezwania Matki Bożej
z różnych miejsc objawień,
– wspomaganie dzieł ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz wszelkiej pobożności maryjnej,
– współpraca z Parafią św. Jakuba w Medjugorje w trosce o pielgrzymów,
– organizacja wyjazdów na rekolekcje do Medjugorje i innych miejsc pielgrzymkowych,
– zapewnienie pielgrzymom bazy hotelarsko – gastronomicznej,
– działalność rekolekcyjna i formacyjna,
– zapewnienie pielgrzymom wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego, psychicznego, emocjonalno-społecznego, artystycznego oraz fizycznego opartego
o wartości chrześcijańskie,
– działalność na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
– pomoc Polonii i Polakom za granicą,
– działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
– działalność poradnicza i terapeutyczna,
– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
– działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej
i sportu,
– działalność na rzecz rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– działalność edukacyjna,
– działalność artystyczna,
– działalność naukowa i popularno-naukowa,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działalność charytatywna,
– działalność wydawnicza w tym również fonograficzna,
– wspieranie pobożności i religijności przez produkcję, rozpowszechnianie dewocjonaliów oraz wszelkich innych przedmiotów dla użytku kultu religijnego
i praktyki życia chrześcijańskiego,