Aktualności

Medjugorskie dyskusje

Na kanwie rożnych dyskusji dotyczących Medjugorje i fenomenu tego miejsca, warto przytoczyć dwie wypowiedzi (spośród wielu znanych i dostępnych) dwóch znanych postaci, które miały swój znaczący wkład w życie Kościoła.

1. Zmarły w roku 1988 szwajcarski kardynał nominat Hans Urs von Balthasar, uważany za jednego z największych teologów ubiegłego stulecia, od początku żywo interesował się objawieniami w Medjugorje. Wykluczał on wytłumaczenie tych zjawisk jako całkowicie naturalnych, a tym bardziej jako dzieło szatana. W jednym z wywiadów powiedział: „Teologia Medjugorje tchnie prawdą. Jestem przekonany o jej prawdziwości. Nie mam jakiejkolwiek wątpliwości co do autentyczności faktów. To co się tam dzieje, rzeczywiście pochodzi od Boga!”

2. Warto również zwrócić uwagę na słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, które wypowiedziała do pielgrzymów odwiedzających Medjugorje: „Bardzo chciałabym pojechać do Medjugorje, aby podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski. Wiem, że wielu ludzi przyjeżdża tam i nawraca się. Dziękuję Panu, że obrał ten właśnie sposób, aby nas prowadzić w takim czasie”.

Aby poznać i zrozumieć Medjugorje oraz doświadczyć atmosfery i znaczenia tego miejsca, trzeba tutaj przeżyć choć kilka dni i dać się prowadzić Jezusowi i Jego Matce.

Bogu niech będą dzięki za każdy dobry owoc tego miejsca.

ks. Łukasz Górzyński SAC