Aktualności

Ziemia Maryi

Medjugorje, w sercach tych, którzy tu pielgrzymują, pozostawia trwały ślad głębszego pozostawania w jedności z Bogiem. Bardzo cieszy fakt, że nasz Dom Pielgrzym wpisuje się w mapę duchowych miejsc modlitwy i poszukiwań Bożego głosu w sercach pielgrzymów. Nie jest to niczym innym, jak cierpliwym pozostawaniem w szkole Maryi, która wybrała to miejsce do szczególnego okazywania swego wstawiennictwa wobec nas. Tak wielu ludzi przyjechało tu z głębokim pragnieniem nawrócenia i spowiedzi, tak wielu dopiero na miejscu odkryło prawdziwy sens ich pielgrzymowania, tak wiele tutaj odnowiło swoje poświęcenie Jezusowi przez Maryję. Jest to wyraźne świadectwo Bożego Ducha, który przemienia ospałe pustynne serca w żywą oazę.