PRZYJACIELE MEDJUGORJE

„Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem, wszystkie moje dzieci. Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli.”  Orędzie dla Mirjany (2 stycznia 2020).

 • Założenia Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje

Medjugorje na mapie Kościoła jest bardzo ważnyn miejscem. Wielu naszych Rodaków mieszkających w Polsce i na emigracji odwiedza to miejsce. Odmawiając różaniec w drodze na  Górę Objawień Podbrdo oraz odprawiając Drogę krzyżową idąc na Križevac, czy też uczestnicząc w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu w nabożeństwach w Kościele parafialnym św. Jakuba  pragniemy doświadczyć od Maryi Jej przemożnego wstawiennictwa oraz chcemy przyjąć słowa przesłania pełne nadziei, wsparcia i miłości. Wielu pielgrzymów po powrocie do swoich domów wprowadza orędzie w życie i odczuwa pragnienie wspólnoty oraz łączności z tymi, którzy noszą w sobie podobne doświadczenia i uczucia. Dostrzegając te potrzeby postanowiliśmy powołać przy powstającym Polskim Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje Wspólnotę osób, która będzie się jednoczyła w modlitwie, poście i umartwieniu za rozwój powstającego dzieła, by wydawało błogosławione owoce w życiu pielgrzymów.

Tytuł: Polski Dom Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju oraz przy nim powstała Wspólnota Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje nawiązuje do przesłania z Maryi: „Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem, wszystkie moje dzieci. Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli.” . Maryja sama będąc Królową Apostołów i Królową Pokoju zaprasza nas byśmy Ją naśladowali w apostolstwie i niesieniu tak bardzo potrzebnego pokoju, stad pragniemy odpowiedzieć na ten apel budząc chrześcijan do przyjęcia posłannictwa Apostołów Pokoju. Świadomość jedności oraz czerpanie z duchowego skarbca wspólnoty niech będzie źródłem mocy i zachęty do wypełniania orędzia Królowej Pokoju z Medjugorje.

Dlatego zapraszamy Was do współpracy poprzez Wspólnotę Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje.  Jest ona rodzajem wolontariatu, czyli zrzeszenia ludzi, którzy są życzliwi idei i dziełu, by polscy pielgrzymi – podobnie jak inne narodowości – mieli swoją „przystań” w Medjugorje. A Tych z Was, którym leży na sercu troska o realizację próśb Matki Bożej, prosimy, bądźcie Apostołami Pokoju, rozwijając to dzieło w swoim otoczeniu, by jak najwięcej naszych rodaków znalazło miejsce w Jej Niepokalanym Sercu. Tworząc Dom i Wspólnotę czujemy się wezwani i zobowiązani.

 • Cel Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje

Celem wspólnoty jest wszechstronna troska o duchowe i materialne wspieranie Polskiego Domu Pielgrzyma, aby mógł realizować swoje  apostolskie zadanie,  którym jest upowszechnianie orędzia z Medjugorje oraz formacja czcicieli Maryi.  Słuchajmy Jej słów: „Dlatego wzywam was, moje dzieci, byście uważnie śledzili znaki czasu, składali rozbite krzyże i byli apostołami objawienia” – 2.05.2016r. – Orędzie dla Mirjany.

Wspólnie możemy więcej, umacniając siebie nawzajem będziemy mieli w codzienności więcej odwagi i siły być apostołami Jezusa, naśladując Królową Apostołów Pokoju, poprzez realizowanie powołania Apostołów Pokoju.

 • ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW

Przynależność do Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Dmu Pielgrzyma  wyraża się i realizuje m.in. poprzez:

 • codzienną osobistą modlitwę i inne dary duchowe (np. post, umartwienie, cierpienie) w intencji w pielgrzymów z Polski i Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje oraz pokoju na świecie,
 • wspieranie wysiłków budujących zrozumienie i życzliwość dla Polskiego Domu Pielgrzyma KAP w Medjugorje, 
 • promowanie Polskiego Domu Pielgrzyma KAP i pozyskiwanie nowych Przyjaciół,
 • dary i ofiary materialne na rzecz powstania i funkcjonowania Domu w Medjugorje (np. cegiełka, intencje Mszy św., 1% podatku….),
 • kształtowanie i rozwijanie w swoim środowisku duchowości maryjnej oraz promowanie wspólnot i ruchów maryjnych, a w sposób szczególny związanych z duchowością medjugorską.

Przywileje Członków Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju:

Polski Dom Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje ze swej strony odwzajemnia w duchu wdzięczności okazywaną życzliwość, przyjaźń i troskę, wpisując Członków Przyjaciół do tzw. Księgi Przyjaciół.

 • udział w modlitwach i skarbcu duchowych dóbr Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma KAP w Medjugorje,
 • udział w owocach Mszy św. odprawianej w Medjugorje w pierwszą sobotę miesiąca za wszystkich wpisanych do Księgi Przyjaciół oraz Dobrodziejów,
 • wraz ze swoimi intencjami są obecni w codziennych modlitwach, na których wspólnota pallotyńska mieszkająca w Polskim Domu  Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorie spotyka się rano, w południe i wieczorem,
 • mogą skorzystać z udziału w rekolekcjach, dniach skupienia, sesjach formacyjnych w naszym domu w Medjugorie oraz w innych domach rekolekcyjno-formacyjnych prowadzonych przez pallotynów,
 • mogą skorzystać z zaproszenia do udziału w pielgrzymkach.

„Chciałbym pozdrowić najpierw tych, którzy byli w Medjugoriu, żeby byli głosicielami tej Radosnej Nowiny, nawrócenia i radości życia wraz z Bogiem i innymi ludźmi w pokoju. Chciałbym pozdrowić tych, którzy tu jeszcze nie byli – zaprosić, żeby przyjechali i zobaczyli. Przyjdź i zobacz, to jest najlepsza metoda, żeby o czymś się później móc wyrażać z przekonaniem”  – abp Henryk Hoser SAC Wizytator Apostolski w Medjugorje.         

DEKLARACJA

Jeśli chcesz, możesz już dziś  do nas dołączyć:

Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do Wspólnoty Przyjaciół Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje.

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez FUNDACJĘ REGINA PACIS z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 12 w celach związanych z realizacją inicjatyw Fundacji Regina Pacis oraz innych akcji Fundacji Regina Pacis obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez FUNDACJĘ REGINA PACIS z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 12 o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.