Polski Dom Pielgrzyma

Historia powstania

Medjugorje jest miejscem charyzmatycznym, znanym na całym świecie. Przed pandemią był obserwowany ciągły wzrost liczby pielgrzymów z całego świata. Zgodnie z danymi  miejscowej parafii rocznie jest to ok. 3,5 miliona pielgrzymów, w tym kilka tysięcy księży i osób konsekrowanych. Pielgrzymi z Polski są w tej chwili najliczniejszą grupą, a w ostatnich latach ich liczba rośnie. Wiele narodowości jakie przybywają do Medjugorje posiada już swoje domy, które pomagają pielgrzymom przeżyć tu owocny czas. Polscy pielgrzymi takiego miejsca jeszcze do niedawna nie mieli. Idea powołania do istnienia Polskiego Domu Pielgrzyma w Medjugorje jest inicjatywą osób świeckich, które będąc wielokrotnie w tym miejscu łaski, zauważyły, iż – mimo bardzo dobrze zorganizowanej parafii pw. Św. Jakuba Apostoła, bogatej infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej, – korzystnym byłoby zadbać o miejsce dla Polaków. Tak inicjatywa dotarła do ks. Zenona Hanasa SAC, prowincjała pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Początkowo miano zająć się zbieraniem funduszy na zakup działki pod budowę obiektu,  miejsca modlitwy, formacji i spotkań. Idea to od początku była konsultowana z ks. abp. Henrykiem Hoserem SAC- Wizytatorem Apostolskim dla Parafii w Medjugorje i zyskała aprobatę.

Cały projekt został powierzony św. Józefowi. Powołano Fundację Regina Pacis, mającą prowadzić to dzieło. Pandemia znacznie opóźniła proces organizacji zbiórki i zakupu działki. To co wydawało się przeszkodą w realizacji celu, w konsekwencji okazało się błogosławieństwem. W styczniu 2021 roku zgłosił się właściciel pensjonatu z propozycją sprzedaży nieruchomości. Po dokładnym rozpoznaniu zapadła decyzja o zakupie domu i utworzeniu Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje.

Od początku, tworzenie Polskiego Domu Pielgrzyma w Medjugorje, miało opierać się na jałmużnie, darowiznach od pielgrzymów – czcicieli Matki Bożej Pokoju oraz środkach pozyskanych od indywidualnych darczyńców i instytucji. W sytuacji, kiedy zdecydowano o zakupie budynku już istniejącego, nie można było czekać na zbiórkę odpowiedniej kwoty. Należało reagować sprawnie. Rada Prowincjalna pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla zdecydowała o zaciągnięciu kredytu na zakup oferowanego pensjonatu, który po dostosowaniu,  miał służył polskim pielgrzymom. Dnia 9 lipca 2021 roku w Medjugorje ks. Prowincjał Zenon Hanas SAC podpisał umowę zakupu. Wszystko wskazuje, że dzieło to przyniesie dobre owoce. Pielgrzymi medjugorscy dążą przede wszystkim do tego, by żyć Ewangelią i orędziami Matki Bożej. Tworzą wspólnoty modlitewne, maryjne szkoły modlitwy, grupy pokutne, które aktywnie uczestniczą w życiu kościoła parafialnego. Chcemy pomóc Maryi w formacji Jej apostołów miłości i pokoju, głosicieli Jej orędzia. Do tego też zapraszał Wizytator Apostolski dla parafii w Medjugorje abp. Henryk Hoser SAC : „Chciałbym pozdrowić najpierw tych, którzy byli w Medjugoriu, żeby byli głosicielami tej Radosnej Nowiny, nawrócenia i radości życia wraz z Bogiem i innymi ludźmi w pokoju. Chciałbym pozdrowić tych, którzy tu jeszcze nie byli – zaprosić, żeby przyjechali i zobaczyli. Przyjdź i zobacz, to jest najlepsza metoda, żeby o czymś się później móc wyrażać z przekonaniem”.

Nazwa

W przesłaniu Maryi dla Mirjany z 2 stycznia 2020, słyszymy: „Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem, wszystkie moje dzieci. Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli.” . Maryja sama będąc Królową Apostołów i Królową Pokoju zaprasza nas byśmy Ją naśladowali w apostolstwie i niesieniu tak bardzo potrzebnego pokoju. Stąd tytuł: Polski Dom Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju, który jest wezwaniem i zobowiązaniem zarazem.

Lokalizacja

Polski Dom Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju jest zlokalizowany ok. 10 min. od kościoła św. Jakuba, 15 min. od wejścia na Górę Krzyża i 15 min. od Góry Objawień. Takie umiejscowienie daje mu możliwość bycia w centrum ważnych miejsc dla pielgrzymów, co czyni go świetną bazą dla codziennych indywidualnych i grupowych spacerów szlakami pokuty i modlitwy. Poza tym, lokalizacja pomaga w wyciszeniu, gdyż względne oddalenie od głównej ulicy i otoczenie winnicami, umożliwia doświadczenie prostoty i prawdziwego charakteru miejsca.