Aktualności

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego

Dzisiaj w Polskim Domu Pielgrzyma, tak jak w każdej pallotyńskiej Wspólnocie, obchodziliśmy Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – naszego Założyciela. W naszej Wspólnocie i w naszym Domu był to bardzo uroczysty dzień. Rano odprawiliśmy po raz pierwszy w naszej nowej kaplicy Mszę Świętą i umieściliśmy w tabernakulum Najświętszy Sakrament. Było to dla nas dużym przeżyciem i jest wielką radością, że od dzisiaj możemy adorować w naszym Domu żywego Jezusa i cieszyć się Jego realną obecnością pośród nas. O godz. 13, podczas uroczystego obiadu, świętowaliśmy razem z naszymi Gośćmi: przybyli miejscowi Ojcowie Franciszkanie, Siostry Franciszkanki, s. Barbara ze Wspólnoty Błogosławieństw oraz Przyjaciele naszego Domu mieszkający w Medjugorje i okolicach.

Był to czas naszego dziękczynienia za wszystkich, którzy nas wspierali i pomagali nam w ostatnich miesiącach. Doznaliśmy wiele ludzkiej życzliwości i za to wyraziliśmy naszą wdzięczność. Na koniec, zgodnie z pallotyńską tradycją, była gra Bingo (Tombola), która sprawiła nam wszystkim wiele radości, a zwłaszcza zwycięzcom nagród. Niech Bóg będzie uwielbiony w dzisiejszym dniu, w św. Wincentym Pallottim, w naszej pallotyńskiej Wspólnocie i Domu oraz w naszych Przyjaciołach, Dobroczyńcach i Współpracownikach. Św. Wincenty Pallotti – módl się za nami!